UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA
50-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 39 W LUBLINIE

Obchody 50 lecia: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Gazetka - wydanie specjalne: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Z okazji złotego Jubileuszu Szkoły
- Całej Kadrze pedagogicznej, Pracownikom obsługi i administracji gratuluję
dotychczasowych osiągnięć i sukcesów
w wychowywaniu młodzieży oraz w kształtowaniu jej charakterów.
Absolwentom i młodzieży szkolnej przekazuje życzenia wzajemnego zrozumienia,
przyjaźni i szczęścia w życiu osobistym. Rodzicom, Sponsorom oraz Instytucjom Oświatowym przekazuję
życzenia i podziękowania za wspieranie nas w podejmowanych działaniach.
Życzę zadowolenia z pracy zawodowej, wytrwałości
i cierpliwości, a także satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz dziecka i szkoły.
mgr inż. Grażyna Daniewska
Dyrektor Szkoły