OCALIMY OD ZAPOMNIENIA LUDZI KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ ROZWOJU NASZEJ MAŁEJ
OJCZYZNY - ZEMBORZYC I NASZEJ SZKOŁY

PLAN