18 | 01 | 2019
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

 

kapital

 

Nasza szkoła realizuje:

 

Ponadregionalny Projekt Edukacyjny

współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

pierwsze

ludziki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 3.3. Poprawa Jakości Kształcenia

Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja Treści i metod kształcenia

Beneficjent Projektu Grupa Edukacyjna S.A.

BENEFICJENT


mac

 

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu że ,,każde dziecko jest zdolne? a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać.

Umożliwić działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

  1. inteligencji językowej,
  2. inteligencji ruchowej,
  3. inteligencji matematyczno-logicznej,
  4. inteligencji wizualno-przestrzennej,
  5. inteligencja przyrodnicza,
  6. inteligencja muzyczna,
  7. inteligencja intrapersonalna,
  8. inteligencja interpersonalna.

Inteligencje te wzajemnie ze sobą współpracują, podlegają zmianom, słabsze inteligencje mogą być rozwijane poprzez mocniejsze. W sali lekcyjnej powstały już Dziecięce Ośrodki Zainteresowań na bazie celowo dobranych środków dydaktycznych, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.

Praca z dziećmi prowadzona jest zarówno podczas obowiązkowych zajęć, jak i na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Nauczyciel określił profili inteligencji swoich uczniów. Znając ich zainteresowania i możliwości, przygotuje takie zajęcia
w ośrodkach, aby każdy uczeń mógł rozwijać swoje słabe strony poprzez własne zdolności, zamiłowania i predyspozycje. Efektem końcowym uczestnictwa dzieci
w zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich umiejętności i osiągnięć zaprezentowany na forum publicznym. Projekt obejmie jeszcze dwie następne klasy pierwsze.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji I etapu projektu w ramach zajęć pozalekcyjnych pod hasłem:

 

MĄDROŚĆ CENNĄ WARTOŚCIĄ

 

log1

,,Mądrość to:

zamiłowanie do patrzenia w wiele perspektyw,

wprawa w patrzeniu w wiele perspektyw

i owoce patrzenia z wielu perspektyw.?

(Z.Pietrasiński)


prowadzonych przez wychowawcę klasy IIa panią Barbarę Kowalczuk.

 

.galeria_button

 

22.10.2009 r. -  Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Lublinie  na musical dla dzieci ,,Przygody pszczółki Mai"  w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego i muzyką Marcina Partyka.

 

.galeria_button

 

Zdjęcia z realizacji zajęć:

 

galeria_button

 

Wyjście do Teatru Muzycznego w Lublinie - 25.11.2009r.

 

galeria_button

 

Podsumowanie projektu - 17.12.2009

galeria_button

 

 

 

 

 
spac
Nowości
Banner
Ogłoszenia
Szkoła równych szans
Szkoła równych szans
LogowanieGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość